La present declaració de POLÍTICA DE PRIVADESA, descriu la forma en què Segurifoc S.L., d’ara endavant l’empresa, recopila, emmagatzema, i tracta la informació, que es recull a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc.

ÉS IMPORTANT QUE ENTENGUI QUE INFORMACIÓ RECOLLIM I COM LA UTILITZEM, JA QUE L’ACCÉS A AQUEST LLOC IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVADESA I CONDICIONS D’ÚS

Protecció de Dades Personals

D’acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Segurifoc S.L. informa a l’USUARI (el simple accés a l’Assetjo Web atribueix a qualsevol persona la condició d’USUARI) que sol·licita informació o serveis a l’EMPRESA mitjançant formularis, correus electrònic o telèfons que apareixen en la web, de la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats de Segurifoc S.L.

L’EMPRESA de nacionalitat espanyola i titular del web site http://www.segurifoc.com/ és la titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, L’EMPRESA es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i adoptarà, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia i les condicions particulars que poguessin derivar-se del servei contractat.

La majoria dels serveis oferts per l’EMPRESA no requereixen cap tipus de registre, la qual cosa permet que l’USUARI visiti la pàgina web propietat de Segurifoc S.L. sense identificació alguna. No obstant això Segurifoc S.L. requerirà alguna dada personal, quan sigui estrictament necessari, per facilitar informació, productes o serveis que és sol·licitat pels USUARIS per establir contacte amb els mateixos. En tot cas, la utilització de les dades per a qualsevol altra finalitat serà comunicada als USUARIS abans de procedir al seu tractament.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar aquesta política de protecció de dades per ajustar-se a les possibles adaptacions legals.

L’EMPRESA es compromet a tractar les dades de caràcter personal de l’USUARI d’acord amb l’establert en la normativa aplicable i, en particular:

•A tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l’USUARI. No obstant això, Segurifoc S.L. podrà revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació de l’USUARI quan li sigui requerida per autoritats públiques en l’exercici de les funcions que tenen legítimament atribuïdes i conforme a les disposicions que resultin aplicables.

•A adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar la pèrdua, alteració, substracció, malament ús, o accés no autoritzat en relació amb les dades facilitades. No obstant això, a causa de les actuals condicions de seguretat d’Internet, L’EMPRESA no pot garantir l’ús lícit de la informació de l’USUARI per part de tercers. En conseqüència, el LA EMPRESA no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la pèrdua, alteració, substracció, malament ús, o accés no autoritzat en relació amb les dades facilitades.

•Cessió a tercers, en el cas que sigui necessari per proporcionar informació, productes o serveis que els USUARIS sol·liciten a Segurifoc S.L. (servei de missatgeria, correu-vos transports), cedint la informació estrictament imprescindible per realitzar la seva comesa. Prohibint, utilitzar aquesta informació amb cap altra finalitat.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades amb la finalitat de millorar i ampliar els serveis oferts per l’EMPRESA. S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si manté seleccionada la tecla “ACCEPTO” que es troba en els formularis de recollida de dades.

La informació continguda en la citada base de dades és usada tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis i/o informació a l’EMPRESA com per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d’administració i poder comunicar incidències, ofertes o novetats als usuaris registrats via web.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en bases de dades propietat de l’EMPRESA, que assumeix les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat adequades per garantir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en la legislació vigent.

L’USUARI serà responsable dels danys i perjudicis que Segurifoc S.L. o tercers puguin sofrir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud o autenticitat de les dades facilitades i respon de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se L’EMPRESA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol USUARI registrat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant en enviament d’una comunicació escrita dirigida a l’adreça MOSQUEROLA Nº 84 17180, VILABLAREIX (GIRONA).

Mentre L’USUARI no comuniqui el contrari, L’EMPRESA entén que les seves dades no han estat modificats, que L’USUARI es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment de l’USUARI per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

Ús de cookies

Per facilitar la navegació i obtenir una major eficàcia i personalització de continguts i serveis oferts, Segurifoc S.L. podrà utilitzar conjunts de dades enmagatzenables en el disc dur o en memòries temporals de l’ordinador de l’USUARI que facilitin la navegació (cookies).

Les cookies empleades s’associen únicament amb un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom o els cognoms de l’USUARI no podent en cap cas llegir dades del seu disc dur o incloure programes lesius en els seus textos.

Si no desitja que Segurifoc S.L. organitzi les cookies del seu navegador, pot configurar-ho perquè les rebutgi o perquè li notifiqui la instal·lació en el navegador. Si decideix rebutjar les *cookies, l’eficàcia d’alguns continguts i serveis oferts podria veure’s reduïda.

Legislació aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola. Per a la resolució de tots els dubtes i incidències que puguin sorgir de la interpretació i aplicació del present acord, l’USUARI renuncia al seu fur propi i se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Girona.